Arbetsflöde för studio

Spåra objekt från att ta emot till studio till publicering

FLÖDET

Projekt

Projekten hanteras i en välordnad lista. Översikt över förloppet och senast ändrade/hämtade objekt. Snabblänk till Project lead och klient. Följande statusar är tillgängliga: Reservation, Bekräftad, Pågår, Klar, Fakturerad.

Stöd för streckkodsläsare

Stöd för streckkodsläsare i alla delar av programmet. Ta emot, sök i objektlistan, förbereda sig för att fånga - bara peka läsaren på produkten.

Godkännandeprocess

Spara tid med integrerad godkännandeprocess för den interna chefen eller direkt av klienten. Ett klick godkännande är tillgänglig tack vare möjligheten att bevilja tillgång till bilder för dina kunder.

Import av fotograferingslistor

Import via CSV-filer stöds. Olika egenskaper är tillgängliga för import. Dessutom kan du anpassa strukturen genom att markera kolumnerna som taggar.

SÄRSKILDA ARTIKELLÄGEN

ta emot artiklar

Specialläge för spårning av mottagna artiklar. Ta bara din streckkodsläsare och läs artikelkoderna. Statusar uppdateras automatiskt och tidsstämpel genereras. Automatisk utskrift av interna koder eller streckkoder stöds också.

Sortering till rack eller hyllor

Ett annat speciellt läge är tillgängligt för sortering av objekten före fotografering. Du kan lägga till dina rack- eller hyllorkoder i systemet och sortera objekten endast med hjälp av streckkodsläsaren.