Hantering av digitala tillgångar

Ordna och dela dina bilder

Obegränsad säker lagring

Obegränsad och tillförlitlig lagring för alla dina bilder.

Multiregional distribution med haveriberedskap. Alla data som lagras i ISO 27001 säkra Google molnplattform och nås av TLS-krypterade anslutningar bara. Regelbundna revisioner som utförs för att upprätthålla bästa möjliga säkerhet i branschen.

Katastrofåterställning

Vår multiregionala lagring är geo-redundant, vilket innebär att Cloud Storage lagrar dina data redundant på minst två geografiska platser åtskilda av minst 100 miles inom den multiregionala platsen för skopan. Geo-redundans sker asynkront, men multiregionala lagringsdata är överflödiga inom minst en geografisk plats så fort du laddar upp dem. Liksom alla Molnlagringsdata är den också omedelbart tillgänglig över hela världen.

Organisera

Godkännandeprocess

Godkännandeprocessen integreras och hanteras direkt i applikationen. Internt eller externt – ditt val. En klient med inloggningsbehörigheter kan göra godkännandet externt – Chefer eller personal för kvalitetskontroll kan godkänna artiklar internt

Importera

Du kan importera alla typer av data med hjälp av csv-importverktyget.

ÅTERGÅ TILL PROGRAMVARA